Skip to content Skip to footer

Education & Recreation and Volunteer Tourism in Thailand

การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้คน ชุมชน และเพื่อนร่วมโลก เป็นกิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทยได้รวมไว้เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมอาสาสมัครก็นับเป็น 1 ในกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สร้างพื้นที่ความทรงจำดีๆ ไว้ เช่น การสอนหนังสือเด็กๆ ในชุมชนห่างไกล การช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด 

วันนี้ Inspired Thailand จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกเดินทางท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็น กับแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์สำคัญต่าง ๆ ในชีวิต รวบรวมความกล้าลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่ออยู่ร่วม ใกล้ชิด และทำความเข้าใจผู้คนท้องถิ่น รวมถึงสร้างความทรงจำดี ๆ ไว้ให้กับผู้คนที่เคยใช้เวลาช่วงหนึ่งในชีวิตได้จดจำซึ่งกันและกัน

มันจะเป็นยังไงนะ ถ้าเราได้เที่ยวพร้อมกับได้ทำสิ่งดีๆไปด้วย

ชุมชนบางโรงจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนชะนีธนาคารปูม้าและวิชาแพะ

“บางโรง” ชุมชนมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 200 ปี มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีพื้นที่ติดทะเล ซึ่งมีป่าชายเลน รวมทั้งภูเขาพระแทว ทำให้มีความหลากหลายในเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้

ถ้าสนใจธรรมชาติและการอนุรักษ์สัตว์ป่า จะมีโครงการคืนชะนีสู่ป่า (Gibbon Rehabilitation Project) ซึ่งเป็นสถานอนุบาลและศึกษาความเป็นอยู่ของชะนี เพื่อเตรียมพร้อมพวกเขาก่อนส่งคืนสู่ธรรมชาติ ถ้าสนใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก็จะมีสวนผลไม้ เช่น สวนสับปะรด เป็นต้น หรือเข้าชมฟาร์มแพะ ที่มีการสอนทำสบู่จากนมแพะ การลองกรีดยางร่วมกับชาวบ้านที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้ว ใครชอบงานฝีมือก็สามารถไปเรียนรู้การทำกระเป๋าผ้าปาเต๊ะได้

กิจกรรมแถบป่าชายเลนก็น่าสนใจ เพราะที่นี่มีปูม้าอยู่มาก จะได้ลองศึกษาวงจรชีวิตของปูม้า และทำความเข้าใจเรื่องธนาคารปูม้า ที่มีแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นอาหาร ไปพร้อมกับการแพร่พันธุ์ อนุรักษ์ ให้มีใช้ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งที่นี่ยังสามารถพักโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

ที่อยู่: บ้างบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : 08 6953 9948, 09 4714 8707 (ประธานชุมชนบ้านบางโรง)
เฟซบุ๊ก: ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรงภูเก็ต
เวลาเปิดบริการ: 09.00-17.00 น. 

มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา (Lanta Animal Welfare) จังหวัดกระบี่

พื้นที่อาสาสมัครเพื่อสัตว์เลี้ยง

“มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา” จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและหาบ้านใหม่ให้สุนัขและแมวจรจัดในเกาะลันตา นอกจากนั้นยังเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจจะดูแลสัตว์ในมูลนิธิด้วย 

กิจกรรมหลักคือการอยู่ร่วมกับสุนัขและแมวของมูลนิธิ ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกไปเดินเล่น อาบน้ำสุนัขและแมว รวมถึงทำความสะอาด กรง และที่อยู่อาศัยของสัตว์

มูลนิธิแห่งนี้รับอาสาสมัคร 4 รูปแบบด้วยกัน คือ อาสาสมัครทั่วไป มีหน้าที่ในการดูแลสัตว์ ให้อาหาร อาบน้ำสัตว์ ทำความสะอาดกรง และช่วยทำสวนในมูลนิธิ 

ต่อมาเป็นอาสาสมัครให้ข้อมูล ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสอบถามข้อมูลภายในมูลนิธิ พานักท่องเที่ยวเดินชมงาน และหน้าที่ต่าง ๆ ที่ทำภายในมูลนิธิ

อาสาสมัครด้านสื่อ ที่ช่วยดูแลเรื่องโซเชียลมีเดีย สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปสู่คนภายนอก และอาสาสมัครที่มีความรู้และประสบการณ์ทางสัตวแพทย์ ที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพ รวมถึงการทำหมันให้กับสัตว์ในมูลนิธิได้

ที่อยู่: มูลนิธิเพื่อสัตว์เกาะลันตา ศาลาด่าน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : 08 4304 4331
เวลาเปิดบริการ  : 09:00-16:00 น.
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว: ทุกช่วงเวลา หากต้องการพาสุนัขเดินเล่นแนะนำให้มาช่วงที่ไม่ร้อนจัด หรือฝนตก
อีเมล : [email protected] (ติดต่องานอาสาสมัคร) [email protected] (ติดต่อรับเลี้ยงสัตว์ในมูลนิธิ) [email protected] (ติดต่อเพื่อดูรูปหรือวีดีโอต่าง ๆ ของมูลนิธิ) [email protected] (ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม)
เว็บไซต์ : https://lantaanimalwelfare.com 
เฟซบุ๊ก: Lanta Animal Welfare

ศูนย์อนุรักษ์ช้าง (Elephant Rescue National Park) จังหวัดเชียงใหม่ 

มอบคุณภาพชีวิตดีๆให้พี่ช้าง

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติที่คนไทยให้ความสำคัญอย่างมาก การตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้ เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่สนใจ Eco Tourism และ Sustainable Tourism

เป้าหมายสำคัญก็เพื่อทำให้ช้างมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ด้วยการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการดูแลช้าง

นอกจากกิจกรรมเรื่องช้างที่น่าสนใจแล้ว ทางศูนย์ยังตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บรรยากาศกลางขุนเขา 

มีชาวปกาเกอะญอเป็นผู้ดูแลศูนย์ และส่งผ่านประสบการณ์ดีๆ ระหว่างคนกับช้างให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ที่อยู่: ติดต่อสำนักงาน 48 ถนนราชมรรคา พระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 06 4852 8684
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.elephantrescuenationalpark.com
เวลาเปิดบริการ: 09.00 น. – 18.00 น. 

มูลนิธิพิทักษ์รักสัตว์เพื่อสังคม (WVS Care For Dogs) จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาแนวทางลดหมาแมวจรจัด

ปัญหาหมาแมวจรจัดมีในหลายพื้นที่ของประเทศ เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอปัญหานี้ 

จึงได้มีการจัดตั้ง “มูลนิธิพิทักษ์รักสัตว์เพื่อสังคม” เพื่อเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพ อาหาร ที่อยู่ของหมาแมวในเชียงใหม่ และอีกภารกิจสำคัญ คือ การลดจำนวนหมาแมวจรจัดลงไปเรื่อยๆ

เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของการร่วมเป็นจิตอาสาในมูลนิธิแห่งนี้ มีกิจกรรมโปรแกรม 3 วันครึ่งให้อาสาสมัครได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน 

ไม่ว่าจะเป็นการจูงน้องเดินเล่น อาบน้ำ กำจัดเห็บหมัด ทำความสะอาด 

นอกจากอาสาสมัครแล้ว ที่นี่ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปถึงการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับน้องหมาน้องแมวในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ และให้ความรู้เรื่องการทำหมันสัตว์แก่เจ้าของด้วย

ที่อยู่ : 12 หมู่ 11 เวียงดง น้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 08 6913 8701
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.carefordogs.org

MEKIN FARM – สวนเกษตรมีกินจังหวัดขอนแก่น

อยู่อย่างกินดีวิถีอีสาน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ผ่านวิถีชีวิตอีสาน ด้วยแนวคิด “Living with ME like my KIN” 

ดูแลนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรในบรรยากาศเรือกสวนไร่นา มีกิจกรรม Workshop ทำอาหารคาวหวาน

แบบฉบับอีสานแท้ๆ สไตล์ “I-SAN home cook” เก็บวัตถุดิบตามฤดูกาลของฟาร์มมาทำและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานและการทำการเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

ที่อยู่: 155 หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ : 06 1695 9926
เฟซบุ๊ก: mekinfarmkhonkaen 
อินสตาแกรม: mekinfarm
เวลาเปิดบริการ: เวลา 09.00 น. -18.00 น. (หยุดวันพุธ)

แซตอมออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดสุรินทร์

เข้าถึงแก่นของเกษตรอินทรีย์

ผู้ที่หลงใหลในการใช้ชีวิตแบบออร์แกนิคไม่ควรพลาดการมาสัมผัส “แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม” 

เพราะที่นี่มีการทำเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักสวนครัว ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย” 

อาหารแสนอร่อยของแซตอม ออร์แกนิค ฟาร์มปรุงจากวัตถุดิบที่ปลูกเองในฟาร์ม กินคู่กับข้าวออร์แกนิค 3 สี (ข้าวไตรจัสมิน)

ได้แก่ พันธุ์หอมมะลิโกเมนสุรินทร์ มะลินิลสุรินทร์ และผกาอำปึล ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการซึมเศร้า วิตกกังวล และบำรุงผิวพรรณ

เสิร์ฟด้วยใบตองห่ออาหาร ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีไวน์ที่ทำจากข้าวให้ได้ลองชิมอีกด้วย

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ WWOOFER จากทั่วมุมโลก เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ซึ่งกันและกัน

ที่อยู่: 174 หมู่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
โทรศัพท์ : 06 1165 1848, 08 9474 0199
เฟซบุ๊ก: SatomFarm.Surin  
เว็บไซต์ : www.satomfarm.com

ไอแคมป์ไทยแลนด์ (I Camp Thailand) จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ายสนุกปลุกปัญญาของหนูๆ

ค่ายสำหรับน้องๆ หนูๆ อายุ 8-16 ปี นานาชาติที่รักการผจญภัย ชอบความสนุกท้าทาย มีกิจกรรมมากมาย เช่น กีฬาในร่ม กลางแจ้ง การแสดง ดนตรี เรียนรู้นอกห้อง กิจกรรม จิตอาสา

ให้ได้มาทำเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และได้เจอเพื่อนใหม่จากทั่วโลก ไอ แคมป์ ไทยแลนด์จะจัดแคมป์สไตล์อเมริกันตลอดทั้งปี ทั้งในช่วงปิดเทอม ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และช่วงอื่นๆ รองรับได้ครั้งละ 40-200 คน

ที่อยู่: 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 02 399 5400 ต่อ 217, 09 2280 9335
เว็บไซต์ : www.icampthailand.com
อีเมล :  [email protected]

ชุมชนบ้านหนองกระทุ่มไร่คุณมน จังหวัดกาญจนบุรี

ดื่มด่ำ 6 ภูมิปัญญาที่น่าสืบสาน

“ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ไร่คุณมน” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านจากการลงมือทำ 

กิจกรรมของไร่คุณมนมีทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ ฐานพาชมไร่ข้าวโพดและสนุกกับกิจกรรมเก็บข้าวโพดสดจากไร่  ฐานผลิตไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด 

ฐานการสกัดน้ำมันงา  ฐานการผลิตน้ำส้มควันไม้และเตาเผาถ่านอิวาเตะ  ฐานน้ำส้มควันไม้ ฐานบ้านดิน และฐานการห่อลูกประคบงาดำบด 

ในแต่ละฐานมีความแปลกและน่าทึ่งของภูมิปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีคุณค่าที่จะสืบสานกันไปจนชั่วลูกชั่วหลาน 

ที่อยู่: ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์ : 0 3453 1487, 08 1915 6798
เวลาเปิดบริการ: 08.00 น. – 17.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
การเดินทาง: (ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร ไปตามถนนสายกาญจนบุรี – บ่อพลอย (ก่อนถึงซาฟารีปาร์คประมาณ 1 กิโลเมตร (ตรงข้ามวัดหนองกระทุ่ม)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment